​Certificerede telte af bedste kvalitet!

Lejebetingelser

Lejer bedes venligst notere sig nedennævnte lejebetingelser for JJ Telte.

 • Lejer er ansvarlig for det lejede i hele lejeperioden og er pligtig til at overholde nedenstående lejebetingelser.
 • Der er ikke reserveret noget før lejer har modtaget en ordrebekræftelse.
 • Eventuelle skader eller mangler erstattes af lejer.
 • Skader forvoldt af lejet materiel erstattes ikke af JJ Telte. Lejer skal sikre sig, at de lejede effekter kan bruges på lokationen.
 • Lejeperioden er sædvanligvis en dags brug, hvis ikke andet er aftalt.
 • Ansvar overfor offentlige myndigheder påhviler alene lejer.
 • Alle lejede effekter skal levers tilbage i rengjort stand, med mindre andet er aftalt.
 • Misligholdes dette afregnes lejer for det tidsforbrug JJ Telte har brugt til rengøring.


Levering/opsætning:

 • Levering sker på det tidspunkt, som lejer aftaler med JJ Telte. (normalt en dag før selve brugsdagen)
 • Lejer stiller med 2-4 mand til rådighed ved opsætning/nedtagning. JJ Telte tager gerne mandskab med, men dette afregnes for lejers regning.
 • Lejer kan og må ikke påregne at få det lejede opstillet ved orkan, storm eller andet vejrlig der forhindrer, at materiellet opstilles forsvarligt, samt ved anden force majeure.


​Betalingsbetingelser.

 • Betaling sker kontant ved levering/opsætning eller ved bankoverførsel, hvis ikke andet er aftalt.
 • Betalingskort modtages ikke.​
 • Ved afbestilling senere end 14 dage før brugsdagen faktureres lejer for 50% af prisen.


Særlige telt regler:

 • Der må ikke grilles i teltet eller udenfor i en radius af mindre end 5 m. fra teltdugen. Det samme er gældende for sodende lys- og varmekilder som f.eks. havefakler og lign.
 • Teltet er opstillet på lejers ansvar og forsikring.
 • ​Ved kraftig blæst skal teltet være lukket – ingen indgange må være åbne!
 • ​Der må ikke opklæbes klistermærker, tape og lign. på teltsiderne. Afrensning heraf afregnes for lejers regning.
 • ​Pas på med brug af varme eller skarpe genstande imod teltdugen.

​Telte

​For at finde ud af hvilket telt du har brug for er der et par nyttige tommelfingerregler:

Beregn 1 m2 pr person (det fylder 1 person med bord og stol).

Priser

Telte leveres og afhentes altid hos kunden. Hjælp til opsætning og nedtagning er inkluderet i prisen.

Alle priser er for en dags brug og incl. 25 % moms.

Find os

Her kan du se hvor i landet vi befinder os.

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Vi udlejer

 • Telte
 • Gulv
 • Borde
 • Stole
 • Lysslanger
 • Rød løber
 • Duge
 • Service
 • Slushicemaskiner
 • Popcornmaskiner

​Få en rutevejledning

 ​​Abildvej 11, 7200 Grindsted

Kontakt​

JJ Telte

v/ Jens Linding​

Abildvej 11, 7200 Grindsted

​Tlf.:

Cvr-nr.:

E-mail:

50 42 46 16

33348479

kontakt@jj-telte.dk